Programmering

Vi gör program och applikationer vid behov.

Databasapplikationer
Konvertering av makron till nyare versioner
Medlems-, kund-, receptregister
Tillämpningar av Office-program
Mallar för textframställning
Internetsidor (se mera på Webbdesign)
Skräddarsydda tillämpningar.

För mera information, vänligen ta kontakt!